Strategia de dezvoltare institutionala

Strategia de dezvoltare institutionala

STRATEGIA DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

Orientarile strategice ale cercetarii stiintifice vizeaza realizarea unor activitati creative cu rol fundamental in generarea si sustinerea progresului tehnic in domeniul viti-vinicol, al protectiei ecosistemelor viticole si dezvoltarii rurale, care sa raspunda obiectivelor cuprinse in „Strategia de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare si silviculturii pe termen mediu si lung” elaborata de Ministerul Agriculturii in conformitate cu liniile directoare ale Programului de guvernare.

Elementele principale ale strategiei activitatii de cercetare-dezvoltare a institutului sunt:

 • Valorificarea superioara a resurselor naturale si tehnologice, pentru asigurarea unei viticulturi durabile;
 • Cresterea eficientei economice a productiei viticole, la un nivel competitiv cu cel din tarile viticole avansate;
 • Imbunatatirea calitatii produselor viti-vinicole pentru asigurarea competitivitatii acestora pe piata interna si internationala;
 • Integrarea sectorului viti-vinicol romanesc in structurile de specialitate ale U.E.

Obiective strategice

 • Intretinerea si dezvoltarea fondului de germoplasma viticola prin introducerea in cadrul colectiilor ampelografice a unor noi soiuri de vita roditoare si de portaltoi;
 • Crearea de soiuri noi de vita de vie pentru struguri de masa si vin cu caracteristici de timpurietate si rezistenta sporita la boli, daunatori, ger si seceta;
 • Dezvoltarea selectiei clonale in vederea obtinerii de clone valoroase din soiurile traditionale si cele create de cercetarea vitivinicola romaneasca, cu un grad ridicat de adaptabilitate la diversitatea conditiilor de ecotop;
 • Reconsiderarea unor vechi soiuri autohtone si folosirea acestora ca material genetic in ameliorare;
 • Cercetarea si dezvoltarea de sisteme informatice pentru modelarea ecosistemului viticol;
 • Elaborarea de noi tehnologii de cultura eco-eficiente pentru obtinerea strugurilor de masa si vin;
 • Imbunatatirea calitatii vinurilor romanesti prin utilizarea unor verigi tehnologice performante in vederea afirmarii lor pe piata interna si externa;
 • Elaborarea de noi metode manageriale, de marketing si dezvoltare antreprenoriala pentru competitivitatea organizationala in viticultura.

Planurile de dezvoltare ale unitatii pe termen mediu si lung: au fost realizate pe baza analizei SWOT si cuprind urmatoarele obiective strategice:

Pe termen mediu

 • Reabilitarea cladirilor, consolidare izolare termica si reabilitare hidroizolatii;
 • Inffintarea de noi plantatii viticole cu soiuri si clone realizate de cerectarea viti-vinicola romaneasca;
 • Reabilitarea sectorului de ameliorare si producere a materialului saditor viticol in vederea dezvoltarii cercetarilor privind selectia clonala la toate soiurile valoroase autohtone, realizarii si mentinerii in cadrul unitatilor de cercetare vitivinicole a plantatiilor mama “baza” si “certificat” din soiuri si clone autohtone.
 • Refacerea colectivelor de cercetare a laboratoarelor prin angajarea unor tineri absolventi;
 • Acreditarea laboratoarelor de cercetare la nivel national;
 • Stabilirea de parteneriate cu institute de cercetari si universitati de prestigiu din tara si din Europa in vederea participarii comune prin proiecte de cercetare in cadrul programului Orizont 2020.

Pe termen lung

 • Dezvoltarea sistemului de cercetare in cooperare cu beneficiari importanti din tara (eventual in parteneriat public privat);
 • Stabilirea unor parteneriate cu societati comerciale cu profil viti-vinicol si producatori particulari in vederea valorificarii optime a rezultatelor cercetarii;
 • Dezvoltarea informatizarii activitatilor, cresterea numarului de baze de date (create, achizitionate), imbunatatirea accesului si a sistemului de cautare a informatiilor;
 • Crearea si dezvoltarea unui centru de diseminarea inovarii care sa asigure valorificarea rezultatelor cercetarii de catre potentialii utilizatori din zona de influenta si sa atraga astfel fonduri pentru activitatea de cercetare.