Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca

Scurt Istoric

Istoria Institutului începe în anul 1950, când s-a înfiinţat Staţiunea Experimentală Viticolă Valea Călugărească, care a funcţionat în cadrul ICAR până în anul 1957, trecând ulterior în subordinea Institutului de Cercetări Horti-Viticole Bucureşti-Băneasa (ICHV).

La 1 octombrie 1967 prin HCM 2380 s-a înfiinţat Institutul de Cercetări pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, în urma reorganizarii I.C.H.V. La înfiintare, activitatea de cercetare s-a derulat în cadrul următoarelor secţii şi laboratoare: Sectia de Genetică si Ameliorarea viţei de vie (şef Secţie: Elena Negreanu); Sectia de înmulţirea viţei de vie (şef Secţie: L. Valeanu); Sectia de Agrotehnica vitei de vie (şef Secţie: I. Poenaru); Sectia de amelioratii viticole (şef Secţie: L. Mihalache); Sectia de vinificatie (şef Secţie: I. Laszlo); Laboratorul de protectia plantelor (şef Laborator: Gh. Savin); Laboratorul de economie viticolă (şef Laborator: U. Frigioiu).

La data înfiinţării Institutul a avut în subordine 8 statiuni experimentale viticole preluate de la I.C.H.V.: Dragăşani, Odobesti, Crăciunelu, Minis, Iaşi, Stefanesti-Arges, Greaca şi Murfatlar. Ulterior în anii 1962, respectiv 1977, acestor 8 staţiuni li s-au adăugat încă două staţiuni experimentale: Pietroasa şi Bujoru.Activităţi de cercetare viti-vinicolă, coordonate de I.C.V.V., au fost efectuate şi în cadrul laboratoarelor de specialitate de la staţiunile experimentale cu activitate complexă, respectiv: SCPP Cluj, SCPP Tg. Jiu şi Staţiunea Centrală de Cercetari pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.

În anul 2002 unitatea a primit denumirea de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească.

Zona de influenţă

La nivel naţional coordonează activitatea de cercetare şi extensie în domeniul viticulturii şi vinificaţiei prin intermediul celor 7 staţiuni de cercetare viti-vinicolă aflate în coordonare, amplasate în principalele podgorii ale ţării (Blaj, Bujoru, Drăgăşani, Iaşi, Murfatlar, Miniş, Odobeşti).

La nivel zonal deserveşte activitatea viti-vinicolă din cadrul podgoriei Dealu Mare (aproximativ 15 mii ha) respectiv judeţele Prahova şi Buzău.