Actualitate

Sesiune internă de referate şi comunicări ştiinţifice

ICDVV Valea Calugareasca, a organizat în data de 29 mai 2015, la sediul institutului, Sesiunea internă de referate şi comunicări ştiinţifice cu tema: Rezultate valorificate sau in curs de valorificare obtinute in cadrul proiectelor ADER finalizate in anul 2014. La manifestare au participat 20 persoane: producatori particulari din localitatile Valea Calugareasca, Urlati si Ceptura, cercetatori si fermieri din cadrul ICDVV Valea Calugareasca. Au fost prezentate rezultatele obtinute in cadrul proiectelor ADER, in curs de valorificare si au fost selectate rezultatele (Soluţii tehnologice de cultură a viţei de vie adaptate pentru diminuarea efectului perturbator al schimbărilor climatice si Sistemul Suport de Decizie pentru implementarea acestora) pentru care vor fi realizate Oferte de inovare in cadrul masurii PNDR 16.1.  

Examen de promovare

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca, organizeaza in data de 9 iunie 2015 examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior a personalului contractual care a absolvit o forma de studii superioare in specialitatea postului in care isi desfasoara activitatea.


Anunt examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior (economist)[DOC, 44KB]


 

Anunt-Concurs pentru promovarea in functii si grade profesionale

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca, organizeaza concurs pentru promovarea in functii si grade profesionale a personalului contractual de cercetare stiintifica. Concursul se organizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului cercetare-dezvoltare si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica si incadrarea pe functii in institutiile si unitatile de cercetare stiintifica si incadrarea pe functii in institutiile si unitatile de cercetare –dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ,,Gheorghe Ionescu- Sisesti’’.

Anunt concurs pentru promovarea in functii si grade profesionale a personalului contractual de cercetare stiintifica [DOC, 49KB]

Concurs pentru ocuparea functiei de Paznic

Institutul de Cercetare Dezvoltare Pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta – PAZNIC (1 post) - in cadrul Biroului administrativ.Concursul se va desfasura la sediul din Valea Calugareasca, str. Valea Mantei nr.1. Concursul se organizeaza in conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011


Anunt concurs paznic [DOC, 46KB]


 


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere [XLS, 15KB]


 


Rezultatul obtinut la proba scrisa [XLS, 19KB]


 


Rezultatul obtinut la interviu [XLS, 21KB]


 


Rezultatul final [XLS, 21KB]

Anunt-Concurs pentru ocuparea functiei de Auditor intern

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta Auditor intern (1 post) in cadrul compartimentului de audit intern.Concursul se va desfasura la sediul din Valea Calugareasca, str. Valea Mantei nr.1. Concursul se organizeaza in conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011.
Anuntul complet poate fi vizualizat mai jos.