Actualitate

Anunt-Concurs pentru promovarea in functii si grade profesionale

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca, organizeaza concurs pentru promovarea in functii si grade profesionale a personalului contractual de cercetare stiintifica. Concursul se organizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului cercetare-dezvoltare si ale Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica si incadrarea pe functii in institutiile si unitatile de cercetare stiintifica si incadrarea pe functii in institutiile si unitatile de cercetare –dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ,,Gheorghe Ionescu- Sisesti’’.

Anunt concurs pentru promovarea in functii si grade profesionale a personalului contractual de cercetare stiintifica [DOC, 49KB]

Concurs pentru ocuparea functiei de Paznic

Institutul de Cercetare Dezvoltare Pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta – PAZNIC (1 post) - in cadrul Biroului administrativ.Concursul se va desfasura la sediul din Valea Calugareasca, str. Valea Mantei nr.1. Concursul se organizeaza in conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011


Anunt concurs paznic [DOC, 46KB]


 


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere [XLS, 15KB]


 


Rezultatul obtinut la proba scrisa [XLS, 19KB]


 


Rezultatul obtinut la interviu [XLS, 21KB]


 


Rezultatul final [XLS, 21KB]

Anunt-Concurs pentru ocuparea functiei de Auditor intern

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta Auditor intern (1 post) in cadrul compartimentului de audit intern.Concursul se va desfasura la sediul din Valea Calugareasca, str. Valea Mantei nr.1. Concursul se organizeaza in conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011.
Anuntul complet poate fi vizualizat mai jos.

Workshop- Solutii tehnologice integrate în cultura vitei de vie

ICDVV Valea Calugareasca in colaborare cu firma BASF, au organizat în data de 27 februarie 2015, la sediul institutului, workshop-ul cu tema: Solutii tehnologice integrate in cultura vitei de vie. La manifestare au participat 55 persoane: producatori particulari din localitatile: Boldesti-Scaieni, Bucov, Valea Calugareasca, Urlati, Ceptura, Gura Vadului (judetul Prahova), Naieni si Vernesti (judetul Buzau), reprezentanti din cadrul societatilor comerciale cu profil viticol (Danero Chris Wine, Domeniile Halewood, Crama Ceptura, Unicom Ceptura, Comoara Pivnitei, Lacerta Winery, Cramele Bolgiu, Cramele Rotenberg, Via Regia Ceptura, Octima Vinis), cercetatori si fermieri din cadrul ICDVV Valea Calugareasca, specialisti BASF, reprezentanti ai ONVPV, Directiei pentru Agricultura si Camerei Agricole Prahova, reprezentanti ai firmelor General Leasing si BEIA. Subiectele abordate s-au referit la: solutii inovatoare pentru protectia vitei de vie, solutii de taiere la vita de vie în functie de viabilitatea si fertilitatea potentiala a mugurilor, metode de investigare a starii de fertilitate a solului si a nutritiei butucilor de vita de vie.

Expoziţie-Concurs de struguri de masa

In ziua de 04 septembrie 2014, incepand cu ora 9 au fost organizate la sediul IC-DVV Valea Calugareasca un concurs si o expozitie pentru struguri de masa.. Acţiunea, care a avut drept scop promovarea în rândul producătorilor privaţi de struguri de masă a noilor creaţii realizate de cercetarea ştiinţifică românească, a fost organizată de ICDVV Valea Călugărească, Secţia de Horticultură din cadrul ASAS Bucureşti şi Societatea Română a Horticultorilor – Filiala Prahova.


În cadrul expoziţiei au fost prezentate un număr de 24 soiuri de struguri de masă, provenind de la unităţile de cercetare vitivinicole,  marea majoritate cu epoca de coacere timpurie şi mijlocie,  unele soiuri cu o valoare organoleptică şi comercială deosebită, aşa cum sunt: Victoria, Xenia, Transilvania, Gelu, Azur, Milcov,Tamina, Greaca.


Expoziţia a fost vizionată de aproximativ 50 persoane, alături de producătorii privaţi fiind prezenţi reprezentanţii ASAS Bucureşti, ai USAMV Bucureşti, ai MADR, ai Camerei Agricole Prahova, Direcţiei pentru Agricultură Prahova, Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole şi ai Primăriei comunei Valea Călugărească. De asemenea,  au fost prezenţi şi cercetători din cadrul unităţilor de cercetare cu profil vitivinicol şi din cadrul ICDIMPH HORTING Bucureşti şi INCDBH Ştefăneşti. Acţiunea a fost onorată şi de prezenţa reprezentanţilor mass-mediei locale.


În cadrul celei de a doua acţiuni, respectiv a  concursului de struguri de masă, au fost înscrise 26 de probe, 20 de probe provenind de la unităţile de cercetare vitivinicole şi 6 probe de la producători particulari de struguri de masă din judeţele Prahova şi Buzău.


Probele au fost analizate de catre un juriu de specialitate format din 5 specialisti amelioratori din cadrul ICDVV Valea Calugareasca, SCDVV din tara si INCDBH Stefăneşti. Degustarea a avut un caracter secret si s-a desfasurat in sistem inchis, fiecare proba fiind prezentata juriului sub un numar de ordine. Pentru fiecare proba a fost completata de catre fiecare membru al juriului o Fisa de degustare, evaluarea generala avand la baza examinarea vizuala, examinarea olfactiva si examinarea gustativa si tactila a probei.Probele au fost analizate pe grupe, în funcţie de epoca de maturare a soiurilor, cele mai bune soiuri fiind premiate. La grupa soiurilor cu coacere timpurie premiul I a fost acordat INCDBH Ştefăneşti pentru soiul Victoria, la cele cu coacere mijlocie premiul I a fost acordat SCDVV Iaşi pentru soiul Gelu şi ICDVV Valea Călugărească pentru soiul Transilvania, iar la cele cu coacere tardivă premiul I a fost acordat ICDVV Valea Călugărească pentru soiul Xenia.